รับสมัครงานตำแหน่ง: DIGITAL MARKETING

2021.06.24ประเภทธุรกิจ 【NonMFG】Logistic/Warehouse
ตําแหน่ง DIGITAL MARKETING
เงินเดือน 70000-100000
สถานที่ทํางาน BKK Central

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 35-45

ภาษา English: Business


คุณสมบัติ/ประสบการณ์ที่ต้องการ:
1. ปริญญาตรีขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านการตลาดมากกว่า 5 ปีในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตโลจิสติกส์และอีคอมเมิร์ซ หากมีประสบการณ์ในการจัดโปรโมชั่นสินค้าในต่างประเทศ หรือประเทศไทยจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ2. มีประสบการณ์และแนวคิดในด้านโปรโมทการตลาด การวางแผนงานและการส่งเสริมสื่อ และมีความสามารถทางการตลาดของยี่ห้อที่แข็งแกร่ง และสามารถเขียนคำโฆษณาได้3. มีความสามารถในการสังเกตตลาดที่ชัดเจน ความสามารถในการสื่อสารและการประสานงานที่แข็งแกร่ง ทำความเข้าใจตลาดที่เอเชียตะวันออกเฉียง ใต้ที่ชัดเจน รู้และเข้าใจถึงความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง4. มีช่องทางการโปรโมทและทรัพยากรที่หลากหลาย ถ้ามีทรัพยากรในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงก็จะพิจารณาเป็นพิเศษ5. มีความสามารถในการเรียนรู้และความรับผิดชอบ มีทักษะในการแสดงออกทางภาษาและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลางใน ระดับธุรกิจ6. สามารถรับการเดินทางเพื่อธุรกิจหรืออาศัยอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้7. หากเป็นคนที่เคยอยู่อาศัยในประเทศจีนจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สวัสดิการ:
-• Free Lunch Mon to Fri by cook
-• Social security fund
-• Health and PA insurance
-• Public holiday 15 days per year
-• Annual leave 8 days per year.
-• Free Covid 19 Check up before working also more checking by schedule provided by company with Bangkok hospital.
-• Snack, beverage, coffee, and tea etc.
-• Uniforms
-• 1 Month bonus guarantee

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคุณ: Punnarai เบอร์โทรติดต่อ: 081-868-0470, 02-260-8454

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed