รับสมัครงานตำแหน่ง: ACCOUNT (Japanese skill)


ประเภทธุรกิจ 【MFG】Automotive Parts
ตําแหน่ง ACCOUNT (Japanese skill)
เงินเดือน 25000-35000
สถานที่ทํางาน Rayong

Detail


คุณสมบัติ เพศหญิง

อายุ 25-35

ภาษา English: Daily Japanese: Daily


สวัสดิการ:
-Housing
-Free Food
-Shuttle bus:Rayong, Chonburi, Patthaya
-Provident Fund
-Full attend
-Life / Medical Insurance
-Bonus
-Uniform

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคุณ: Nutta เบอร์โทรติดต่อ: 089-206-8341, 02-260-8454

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed