รับสมัครงานตำแหน่ง: ASSISTANT FACTORY MANAGER (สื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้)

2021.07.01ประเภทธุรกิจ 【MFG】Plastic
ตําแหน่ง ASSISTANT FACTORY MANAGER (สื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้)
เงินเดือน 4000-60000
สถานที่ทํางาน Rayong

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย

อายุ 35-45

ภาษา English: Daily Japanese: Basic


คุณสมบัติ/ประสบการณ์ที่ต้องการ:
Job :
Support of director (factory management)
Must have experience as a factory management such as
-production control,
-line profit control,
-inventory control,
-develop new Project, line,
-Quality control, safety issues
-not only factory site, but also BOI/MOI/DBD issues

สวัสดิการ:
 Provident fund
 Annual Health Check Up
 Welfare treatment for family
 Uniform
 Bonus 2 times/year
 Life & Health Insurance
 TOEIC reward
 Company trip and new year part

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคุณ:Mallika เบอร์โทรติดต่อ: 081-9175569

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed