รับสมัครงานตำแหน่ง: HR Manager (Chinese & English Business skill)

2021.07.01ประเภทธุรกิจ 【NonMFG】Logistic/Warehouse
ตําแหน่ง HR Manager (Chinese & English Business skill)
เงินเดือน 70000-100000
สถานที่ทํางาน BKK Central

Detail


คุณสมบัติ เพศหญิง

อายุ 37-45

ภาษา English: Business


คุณสมบัติ/ประสบการณ์ที่ต้องการ:
Ability : Proficient in recruitment, good at recruiting for start-up companies.

Responsibilities
Responsible for recruitment, interviews for all positions in the headquarters and subsidiaries
Recruitment website and headhunting management
Responsible for visa processing for foreign employees
Develop HR policies and procedures
Conduct and process staff payroll
Manage personnel files of all staff
Update internal rules and regulations of the company
Coordinate Administration tasks 
Other tasks assigned by Management

สวัสดิการ:
-• Free Lunch Mon to Fri by cook
-• Social security fund
-• Health and PA insurance
-• Public holiday 15 days per year
-• Annual leave 8 days per year.
-• Free Covid 19 Check up before working also more checking by schedule provided by company with Bangkok hospital.
-• Snack, beverage, coffee, and tea etc.
-• Uniforms
-• 1 Month bonus guarantee

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคุณ: Saranya เบอร์โทรติดต่อ: 063-905-3091, 02-260-8454

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed