รับสมัครงานตำแหน่ง: Checker Supervisor (ตรวจเอกสารใบขนขาเข้า ขาออก)

2021.11.16ประเภทธุรกิจ 【NonMFG】Logistic/Warehouse/Retail
ตําแหน่ง Checker Supervisor (ตรวจเอกสารใบขนขาเข้า ขาออก)
เงินเดือน 30000-50000
สถานที่ทํางาน Bangkok Central

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 33-40

ภาษา English: Intermediate


คุณสมบัติ/ประสบการณ์/หน้าที่รับผิดชอบ:
ดูแลรับผิดชอบในการตรวจเอกสารใบขนขาเข้า ขาออก
จัดทำใบคำร้องขอต่างๆ เช่น จดทะเบียน paperless
ประสานงานกับผู้จัดการแผนกในการดพเนินงานและควบคุมการทำงานในแผนกให้มีประสิทธิภาพ
ดูแลรับผิดชอบในการตรวจเอกสารใบขนขาเข้า ขาออก รวมถึงการให้พิกัดศุลการกรที่ถูกต้อง
ให้ความรู้แก่พนักงานในส่วนของขั้นตอนการเดินพิธีการทั้งด้สนนำเข้า ส่งออก และในประเทศ
ดูแลรับผิดชอบในการออกเอกสารลงทะเบียนยื่นกรมศุล เช่น ลงทะเบียนผู้นำเข้า ส่งออกของลูกค้า

สวัสดิการ:
-ประกันสังคม -ประกันกลุ่ม-UNIFORM -COMPANY TRIP

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคุณ: Natcha เบอร์โทรติดต่อ: 087-069-0888, 02-260-8454

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed