รับสมัครงานตำแหน่ง: Marketing Executive

2021.11.16ประเภทธุรกิจ 【NonMFG】Other Finance /Insurance
ตําแหน่ง Marketing Executive
เงินเดือน 20000-25000
สถานที่ทํางาน Bangkok

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 25-30

ภาษา English: Intermediate


คุณสมบัติ/ประสบการณ์/หน้าที่รับผิดชอบ:
Product : Non
Life insurance like marine, miscellaneous, fire and motor insurance including work
site products. Job Area :
1. Responsibility to search and contact new prospective clients under the supervisor.2. Quote insurance quotations and visit clients for proposed quotation.3. Make presentation of work
site project to customers.4. Process admin. work of work
site project.5. Create picture and content in Facebook advertising and post in Facebook6. Support any new project development.

สวัสดิการ:
-Monthly salary plus bonus at the end of year-Life, accident, medical and dental insurance-Increase salary-Provident fund provided-Company trip-New year party

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคุณ: Natcha เบอร์โทรติดต่อ: 087-069-0888, 02-260-8454

    ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

    Resume


    ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


    Personnel details
    Name *

    Sex

    Birthday *

    Day Month Year

    Tel

    E-Mail*

    Present Address

    Expected Salary

    Highest Education

    Institution:
    Major Subject:
    Grade:
    Degree:
    Year:

    Latest Experience

    Name of Company:
    Business Category:
    Location:
    Terms:

    *Employment period (m/y) – (m/y)

    Salary:

    Ability of Language

    English: / Japanese:

    Remark

    Confirmed