รับสมัครงานตำแหน่ง: Accountant

2021.11.16ประเภทธุรกิจ 【NonMFG】Advertising/Design/Event /Printing/TV/Radio/Media/Publishing/Music
ตําแหน่ง Accountant
เงินเดือน 18000-25000
สถานที่ทํางาน Samutprakarn

Detail


คุณสมบัติ เพศหญิง

อายุ 22-30

ภาษา English: Basic


คุณสมบัติ/ประสบการณ์/หน้าที่รับผิดชอบ:
■ Job description:Work contents include deposit withdrawal managementIssue checks, and creation of invoices (INV, invoice, withholding slip) with the EXPRESS system.■ University major : Accountant■ Experience: EXPRESS experience(New graduate is okay if they have experience of express as intern)

สวัสดิการ:
-OT-social insurance-medical insurance, **ไม่มีรถรับส่งพนักงาน**

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคุณ: Natcha เบอร์โทรติดต่อ: 087-069-0888, 02-260-8454

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed