รับสมัครงานตำแหน่ง: QA Manager(JP speaking)

2021.11.16ประเภทธุรกิจ 【TRD】Electronic Components
ตําแหน่ง QA Manager(JP speaking)
เงินเดือน 45000-60000
สถานที่ทํางาน Bangkok

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 33-40

ภาษา English: Daily Japanese: Business


คุณสมบัติ/ประสบการณ์/หน้าที่รับผิดชอบ:
■ Job description:・ Management and education of employees・ Contact with customers / suppliers in Japanese・ Quality
related response and management of an emergency・ Cordinate with sales and business departments■ Experience:・ Experience working at a Japanese company is required・ Experience working in the automobile industry is required・ Knowledge of in
vehicle electrical components (connectors, terminals, etc.) is better・ Quality assurance experience・ Quality data knowledge (PPAP, initial management, PCN, NCR, environmentally hazardous substances, ISO)・ management experience of subordinates such as team leaders・ Autocad 2D

สวัสดิการ:
– TRANSPORTATION
– FULL ATT
– SOCIAL INSURANCE
– OT
– BONUS
– HEALTH INSURANCE
– Provident fund

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคุณ: Natcha เบอร์โทรติดต่อ: 087-069-0888, 02-260-8454

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed