Programmer (Welcome Fresh graduate)

2021.11.24ประเภทธุรกิจ Manufacturing Electrical Products
ตําแหน่ง Programmer
เงินเดือน 18000-30000
สถานที่ทํางาน PRAWET, BANGKOK

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย

อายุ 22-30 Years old

ภาษา English Intermediate

รายละเอียดของงาน:
1.พัฒนาโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมายจากนักวิเคราะห์ระบบ
2. ทดสอบโปรแกรมที่พัฒนา และจัดทำเอกสารการทดสอบโปรแกรม ให้ตรงตามที่ออกแบบ หรือตรงตามที่ตกลงกับผู้ใช้งาน
3. ปฎิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
4. มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนโปรแกรม
5. มีความสามารถในการสื่อสาร และมี Service mind มีมนุษยสัมพันธ์ ประสานงานกับส่วนต่างๆได้
6. มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

Skill ที่ต้องมี
1..Net Framework
2..Net Core
3.React
4.Nodejs

Language Skill
5.HTML
6.VB
7.C##
8.TypeScript
9.SQL
10.LINQ
11.JavaScript

สวัสดิการ:
• การันตีโบนัส และโบนัสประจำปีตามผลประกอบการ
• ปรับเงินเดือนประจำปี
• ค่าล่วงเวลา(โอที)
• ค่ารักษาพยาบาล
• ประกันอุบัติเหตุ
• ประกันสังคม
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารออมสิน
• รางวัลตามอายุงาน (Long Service Award)
• เบี้ยเลี้ยง และเงินช่วยเหลือค่าเดินทางต่างจังหวัด/ต่างประเทศ
• ยูนิฟอร์มสำหรับตำแหน่งที่กำหนด
• พักร้อนสูงสุด 15 วัน
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
• เงินช่วยเหลืออื่น ๆ เช่น สมรส, ค่าคลอดบุตร, เสียชีวิต

คุณสมบัติ
– ผู้ชาย อายุ 22-30 ปี (ยินดีรับเด็กจบใหม่)
– วุฒิ ป.ตรี สาขาวิศกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ 0-3 ปี
– มีความรู้และความสามารถเขียนโปรแกรม ได้อย่างน้อย 1 ภาษา เช่น VB.NET, ASP.NET, PHP , C , Java เป็นต้น
– มีความเข้าใจพื้นฐานระบบฐานข้อมูล และสามารถใช้งาน SQL, ERP
– มีความรับผิดชอบ รักการเรียนรู้ และสามารถทำงานเป็นทีม
– เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

Mobile: 081-9154780 มรรษมน
Email: masamon@personnelconsultant.co.th

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed