รับสมัคร: Admin/Interpreter (JLPTN2/N1)/ ถ.บางนา-ตราด กม.39


ประเภทธุรกิจ 【MFG】Machinery/ Plant equipment
ตําแหน่ง Admin/Interpreter
เงินเดือน 30000-50000
สถานที่ทํางาน Chachoengsao (T-Park Industrial Estate)

Detail

งานธุรการและล่ามประสานงาน


คุณสมบัติ เพศหญิง

อายุ 21-38

ภาษา Japanese


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ธนวรรณ 063-342-9342 thanawan@personnelconsultant.co.th

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed