รับสมัคร: Sales Coordinator (JLPTN1) / จบใหม่ หรือมีประสบการณ์/ อาคาร LPN พระราม3

2022.01.11ประเภทธุรกิจ 【MFG】Machinery/ Plant equipment
ตําแหน่ง Sales coordinator
เงินเดือน 25000-50000
สถานที่ทํางาน Bangkok (ถ.นางลิ้นจี่ ช่องนนทรี)

Detail

Order receipt and placement Payment check Sales management Delivery management Inventory management Travel expense reimbursement for sales staff Invoice creation Creation of delivery note Slip preparation Data entry Sending catalogs, documents, etc. Preparation for exhibitions


คุณสมบัติ เพศหญิง

อายุ 21-30

ภาษา Japanese


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ธนวรรณ 063-342-9342 thanawan@personnelconsultant.co.th

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed