รับสมัครงานตำแหน่ง: Accountant (English skill)


ประเภทธุรกิจ 【NonMFG】Business Consulting
ตําแหน่ง Accountant (English skill)
เงินเดือน 23000-25000
สถานที่ทํางาน Bangkok

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 27-37

ภาษา English: Business


Qualification:
Male/ Female
Age: 27-35
Language: English: Good to Fluent

Jobs Description:
Book-based back office of American companies
Those who can book in English.
There is no need for specialized knowledge with different accounting standards.
Accounting books and tax experience
About 3-4 years of social experience
Welfare:
-OT
-Social Insurance
-Bonus
-Transportation

Business consulting
Employment: 8: 30-17: 30 Mon-Fri

สวัสดิการ:
-OT-Social Insurance-Bonus-Transportation

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคุณ: Mintrathip 092-2638578

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed