รับสมัครงาน:เจ้าหน้าที่เกษตร / ประสบการณ์ 0-3 ปี / ประจำที่จ.บุรีรัมย์


ประเภทธุรกิจ Agriculture
ตําแหน่ง Agriculture staff (เจ้าหน้าที่เกษตร)
เงินเดือน 15000-20000
สถานที่ทํางาน จ.บุรีรัมย์ (อ.คูเมือง)

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 21-35

ภาษา


เจ้าหน้าที่เกษตร
(การเพาะปลูกกัญทางการแพทย์)
– เพศชาย/หญิง
– อายุ 21-35 ปี
– วุฒิปริญญาตรีสาขาด้านการเกษตร
– จบใหม่ หรือมีประสบการณ์
– ภาษาอังกฤษ พอสื่อสารได้พื้นฐาน

หน้าที่
ทำงานในสำนักงาน และในโรงเพาะปลูก
วางแผนการปลูก ควบคุม และดูแลการผลิตพืชสมุนไพรทางการแพทย์

สนใจสมัครงาน กรุณาติดต่อ
ณัชชา 087-069-0888
natcha@personnelconsultant.co.th

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed