รับสมัครงานตำแหน่ง: Sales Representative


ประเภทธุรกิจ 【NonMFG】Logistic
ตําแหน่ง Sales Representative
เงินเดือน 30000-40000
สถานที่ทํางาน Bangkok (Surawong Rd)

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 25-30

ภาษา English: Business

Qualifications:

• Male or Female, age not over 30 years old
• Bachelor’s degree in related field
• Experience 1-3 years in Logistics business or related field
• Good command of spoken and written English
• Good practical knowledge in computers
• Service-minded, target-oriented, ambitious with exceptional energy to succeed

มีรถยนต์ส่วนตัว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคุณ: Nisachon เบอร์โทรติดต่อ: 081-824-1820, 02-260-8454

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed