รับสมัคร: ผู้จัดการโรงงานผลิตน้ำยาที่ใช้สำหรับรถยนต์ / นิคมฯ อีสเทอร์นซีบอร์ด ระยอง


ประเภทธุรกิจ 【MFG】Chemical
ตําแหน่ง Factory manager
เงินเดือน 60000-80000
สถานที่ทํางาน Rayong

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย

อายุ 38-45

ภาษา English


คุณสมบัติเพิ่มเติม
-ต้องมีประสบการณ์ ผู้จัดการโรงงาน
-สามารถคุมพนักงาน 30-40 คน

สอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ณัฐา 089-2068341, nutta@personnelconsultant.co.th

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed