เปิดรับสมัคร: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร (Compliance), สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี


ประเภทธุรกิจ 【MFG】Textile/Garment/
ตําแหน่ง Compliance Staff (WRAP,GMP)
เงินเดือน 30000-60000
สถานที่ทํางาน Bangkok (Ladkrabang)

Detail

1.รับผิดชอบด้านการตรวจสอบระบบ WRAP,GMP ทั้งภายในและภายนอก (Internal and External) 2.จัดทำแผนการตรวจสอบ ดูแลทีม Auditor ที่จะเข้ามาตรวจสอบ และจัดทีม Internal Auditor สำหรับการตรวจสอบระบบคุณภาพภายใน 3.จัดเตรียมเอกสารตาม Checklist จัดเตรียมพื้นที่ในโรงงานสำหรับรับการตรวจ และจัดทำInternal audit checklist สำหรับ Internal audit 4.จัดทำสรุป Management review ให้ผู้บริหารได้รับทราบ 5.ติดตามเอกสาร CAR-PAR-NC พร้อมทำสรุป และแจ้งให้ผู้บริหารได้รับทราบ 6.เป็นผู้ดูแล เปิดกล่องความคิดเห็น เดือนละ 1 ครั้ง และทำรายงานเสนอต่อผู้บริหาร และสรุปให้พนักงานได้รับทราบ 7.ส่งเอกสารให้ลูกค้าทำการประเมินความพึงพอใจ ปีละ 2 ครั้ง พร้อมทำเอกสารสรุปรายงานไปยังผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง 8.ดูแลและติดตามอุปกรณ์ สำหรับExternal calibrationเพื่อทำการสอบเทียบปีละ 1 ครั้ง และ Internal validation ในทุกๆ 6 เดือน Document control (DCC) 1.รับผิดชอบเอกสารทั้งหมดเกี่ยวกับการตรวจสอบระบบ WRAP & GMP ทั้งเอกสารภายในและภายนอก 2.ดูแลเอกสาร Document control ติดตามเอกสารการลงทะเบียน ยกเลิก แก้ไขเอกสาร พร้อมควบคุมการแจกจ่ายเอกสารให้เป็นไปตามระบบ 3.ดูแลเอกสาร CAR-PAR-NC 4.เช็คเอกสารและส่งตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม 5.รีวิว KPI,SOP,Policy ทุกปี


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 24-35

ภาษา English: Good


คุณสมบัติเพิ่มเติม
วฒิปริญญาตรี/โท ทุกสาขา
มีประสบการณ์ด้านดูแลระบบและดูแลควบคุมเอกสาร อย่างน้อย 1 ปี
สื่อสารภาษาอังกฤษทั้งพูดและเขียนได้อย่างดี

สวัสดิการ
– ค่าอาหารกลางวัน
– มีรถรับส่งพนักงาน
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– ชุดฟอร์ม
– ประกันสังคม
– ค่ารักษาพยาบาล
– โบนัส
– เงินช่วยเหลือต่างๆ
– ค่าอายุงาน
– เบี้ยขยัน

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ ณัชชา 087-069-0888

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed