รับสมัครงานตำแหน่ง: Marketing Assistant Manager


ประเภทธุรกิจ 【MFG】Equipment
ตําแหน่ง Marketing Assistant Manager
เงินเดือน 25000-40000
สถานที่ทํางาน Rayong

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 30-40

ภาษา English: Intermediate


– อายุ 30 ปีขึ้นไป
– สื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดี
– มีบุคลิกภาพที่ดี และมีทัศนคติที่เป็นบวก

Qualification :
1. Have experience in marketing function in similar product is an advantage. (automotive part)
2. Able to communicate in English in communicated level in general and business wise.
3. Bachelor degree any field, if have engineering background would be an advantage.
4. Positive and good personality.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคุณ: Natcha เบอร์โทรติดต่อ: 087-069-0888, 02-260-8454

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed