รับสมัครงานตำแหน่ง: SENIOR ACCOUNTANT


ประเภทธุรกิจ 【MFG】Automotive Parts
ตําแหน่ง SENIOR ACCOUNTANT
เงินเดือน 25000-35000
สถานที่ทํางาน Samutprakarn (Bangplee)

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 28-35

ภาษา English: Basic


**ทำข้อมูลส่งสนง.บัญชี ไม่ต้องปิดงบเอง**

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับบัญชีทั่วไป เช่น ใบสำคัญ, รายการปรับปรุงบัญชี, บันทึกค่าเสื่อม
2. ตรวจสอบและบันทึกยอดเงินใน Statement Bank ของแต่ละบัญชีเข้าระบบบัญชีแยกประเภท (GL)
3. จัดทำและบันทึกรายงานภาษี ภ.พ. 30, ภ.ง.ด. 2, 3, 53 และเอกสาร หัก ณ ที่จ่าย เพื่อนำส่งสรรพากร
4. บันทึกบัญชีเจ้าหนี้ ลูกหนี้ และรายงานยอดขายประจำวัน
5. รายงานยอดประจำเดือน ยอดลูกหนี้ค้างชำระ และยอดสต๊อกของสินค้า
6. รายงานยอดขายรายเดือน ต้นทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ
7. จัดทำและตรวจสอบการจ่ายเงินเดือน ค่าล่วงเวลา และเบี้ยเลี้ยง
8. จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือนให้กับบริษัท และนำส่งข้อมูลให้ทางผู้ตรวจบัญชี เพื่อปิดบัญชีประจำเดือน
9. ตอบข้อซักถามจากหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูลของรายงานทางบัญชี และ พัฒนาและเตรียมความพร้อมกรณีมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี
10. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปด้านบัญชี
2. อายุ 28 – 35 ปีขึ้นไป เพศหญิง, ชาย
3. มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
4. มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ มีความคิดริเริ่ม และ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทัศนคติเชิงบวก สามารถเข้ากับผู้ร่วมงานได้
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office และโปรแกรมบัญชี Express ได้ดี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคุณ: Natcha เบอร์โทรติดต่อ: 087-069-0888, 02-260-8454

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed