รับสมัครงานตำแหน่ง: SALES ASSISTANT/ JPN ASST (JLPT N3 UP)


ประเภทธุรกิจ 【TRD】Apparel/Fashion/Accessories/Electronic Components/Food or Beverage
ตําแหน่ง SALES ASSISTANT/ JPN ASST (JLPT N3 UP)
เงินเดือน 20000-50000
สถานที่ทํางาน Bangkok (Sukhumvit25)

Detail


คุณสมบัติ

อายุ 21-30 years old

ภาษา English: Intermediate Japanese: Business


JD :
CONTACT HEAD OFFICE (JPN) AND SUPPLIER THAI ( USE E MAIL JAPANESE A LOT )
DELIBVERY CONTROL
SUPPORT JAPANESE BOSS
NEW GRADUATE OR EXPERIENCED PERSON ARE ALSO WELCOME

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคุณ: Natcha เบอร์โทรติดต่อ: 087-069-0888, 02-260-8454

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed