รับสมัครงานตำแหน่ง: SALES


ประเภทธุรกิจ 【MFG】Machinery /Engineering service
ตําแหน่ง SALES
เงินเดือน 30000-35000
สถานที่ทํางาน BKK East (Bangna Complex Bldg)

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 24-40

ภาษา English: Basic


【conditions】
・ M/F
・ Age does not matter, but those who have sales experience
・ Those who can commute on Saturdays and Sundays (Songkran, depending on the project, there is a possibility that work will be entered during the year-end and New Year holidays)
・ Salary 30,000-35,000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคุณ: Natcha เบอร์โทรติดต่อ: 087-069-0888, 02-260-8454

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed