รับสมัครงานตำแหน่ง: GA Section Manager (HR & Admin)


ประเภทธุรกิจ 【NonMFG】Engineering Service
ตําแหน่ง GA Section Manager (HR & Admin)
เงินเดือน 50000-80000
สถานที่ทํางาน Samutprakarn (Bangna km. 6.5)

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 35-45

ภาษา English: Business


Requirement
-Required experience: Longer than 10 years at HR, Admin, field
-Required language: English

ดูแล General Affairs, HR, IT, Legal, Secretary, Driver, Maid

1 สามารถควบคุมดูแลSectionตามโครงสร้างองค์กรได้
2 สามารถกำหนดและพัฒนานโยบายและแผนการดำเนินงานของงานที่รับผิดชอบเทียบเท่าฝ่ายโดยอิงนโยบายและเป้าหมายผลงานที่ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งได้
3 สามารถประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป้าหมายของโครงสร้างองค์กรระดับสูงบรรลุผลสำเร็จได้
เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ สามารถออกความเห็นที่มีประสิทธิภาพและถูกต้องเหมาะสมได้ และช่วยผู้บังคับบัญชาได้อย่างกระตือรือร้น
สามารถประเมินความรู้ความสามารถผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้อง โดยผ่านการชี้แนะและกำกับดูแลงานประจำวัน รวมทั้งสามารถฝึกอบรมและพัฒนาความสามารถนั้นได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคุณ: Natcha เบอร์โทรติดต่อ: 087-069-0888, 02-260-8454

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed