รับสมัครงานตำแหน่ง: Mechanical Engineer (Office)


ประเภทธุรกิจ 【TRD】Machinery/ Engineering service
ตําแหน่ง Mechanical Engineer (Office)
เงินเดือน 20000-25000
สถานที่ทํางาน BKK East (Bangna)

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 21-26

ภาษา English: Daily


Male / Female
New graduate or experience person (1-2 year)
Can use Auto cad (2D) for drawing
Make quotation

Salary 17,000-25,000 baht

Allowance
-Housing 2,000
-Transportation 60 THB/Day
-Associate Engineer (กว.) Start 1,000
-ถ้ามีไปไซท์ จะมีเบี้ยเลี้ยงเพิ่ม
-Group Health Insurance
-OT

กว. มีหรือไม่ก็ได้ ถ้ามีจะได้ค่ากว. ตามระดับที่สอบได้
Online int ได้ (รอบแรก)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคุณ: Natcha เบอร์โทรติดต่อ: 087-069-0888, 02-260-8454

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed