รับสมัครงานตำแหน่ง: Sales engineer/Display or Electronics 2 positioins


ประเภทธุรกิจ 【TRD】Machinery
ตําแหน่ง Sales engineer/Display or Electronics 2 positioins
เงินเดือน 30000-35000
สถานที่ทํางาน Bangkok

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 25-35

ภาษา English: Intermediate


1. Sales Engineer / Display Division(Bangkok Location)
เป็นสินค้าใหม่/อุปกรณ์เกี่ยวกับจอแสดงผลในรถยนต์ ดูแลคนเดียวในไทย
ภาษาอังกฤษต้องสื่อสารได้ดี เพราะติดต่อ Customer servic center ที่สิงคโปร์ด้วย
•Bachelor Degree in relate file
•3 years’ experience in Display or Automotive related industry
•Good in MS office skill
•Good in English language.
•Good communication skills. Able to convert clear and concise message to the team members / key stakeholders and keeping others informed of the progress.
•Sales experience is preferred
•Customer service oriented
•Good team spirit. Able to collaborate with other members.

Job Duties
•Develop close relationship with distributor/customer and discuss the trends for Asia Pacific market.
•Continually assess current distributors, develop and evaluate their performance and manage each territory strategies.
•Determine annual sales plan and project plans by implementing strategies and activities.
•Establish monthly sales objectives by forecasting and set target for regions, projecting expected sales volume, profitability.
•Plan to ensure achievement of monthly target and aligning with company sales strategies.
•Develop product concept & application proposal to motivate distributor and identify new sales channel.
•Provide on the ground support include training for distributor’s sales associate.
•Manage and handle customer inquiry and complains to maintain business relationship.

2. Sales Engineer / Electronic Component
จะต้องติดต่อ CS ที่สิงคโปร์ด้วย ตอนนี้มีคน support ในไทย แต่จะส่งช่วงต่อให้ (จากนั้นจะย้ายไปดูแลสินค้าอื่นแทน
• Bachelor Degree in relate file
• 3years’ experience
• Good in MS office skill
• Good in English language.
• Good communication skills. Able to convert clear and concise message to the team members / key stakeholders and keeping others informed of the progress.
• Sales experience in electronics industry is preferred
• Customer service oriented
• Good team spirit. Able to collaborate with other members.

Job Duties
• Handle sales inquiries and support daily sales activities for existing and new customer inquiries.
• Prepare a yearly master sales plan and sales strategy.
• Take action according to strategy and check result vs. the sales plan.
• Prepare monthly forecast and monthly sales plan.
• Take action to achieve the monthly sales plan.
• Co-work with the customer service team and Japan HQ to meet customer requests.
• Follow up on Account Receivable on a regular basis

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคุณ: Natcha เบอร์โทรติดต่อ: 087-069-0888, 02-260-8454

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed