รับสมัครงานตำแหน่ง: Sale Engineer (Logistics Solution dept.)


ประเภทธุรกิจ 【TRD】Machinery/ Engineering service
ตําแหน่ง Sale Engineer (Logistics Solution dept.)
เงินเดือน 35000-40000
สถานที่ทํางาน Chonburi (Amatacity Chonburi)

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 25-35

ภาษา English: Intermediate


Male / Female:
Salary: 35,000 – 40,000
Age: 25-35
Required skill: Business English, Autocad, AGV experience (more than 3 years)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคุณ: Natcha เบอร์โทรติดต่อ: 087-069-0888, 02-260-8454

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed