รับสมัครงานตำแหน่ง — Corporate Management Staff


ประเภทธุรกิจ Luxury Products (Second Hand)
ตําแหน่ง Corporate Management Staff
เงินเดือน 20000-35000THB
สถานที่ทํางาน Bangkok - Pathumwan

Detail


คุณสมบัติ เพศหญิง

อายุ 26-30

ภาษา Good communicate in English

Japanese company : ซื้อ-ขาย สินค้าแบรนเนมมือสอง เช่น นาฬิกา กระเป๋า ฯลฯ (Luxury Products)
Work location : Central tower (Central world) – Bangkok
Date & Time : Monday-Friday (09.00-18.00)
Position : Corporate Management Staff

Job Descriptions:
• Ensuring office suppliers are maintained, including checking inventory and working
with vendors to ensure adequate levels of necessary suppliers at all times.
• Research potential vendors, compare and evaluate offers from suppliers.
• Operating copy equipment, printers or other equipment necessary
• Support document for Visa, work permit and some HR work.
• Ensuring the confidentiality and security of files and filing systems.
• Coordinate with all team to ensure support all request.
• Support other tasks if there any requested by team.

• ดูแลซัพพลายเออร์ รวมทั้งตรวจสอบสินค้าคงคลังและการทำงานกับผู้ขายเพื่อให้แน่ใจว่ามีซัพพลายเออร์ที่จำเป็นเพียงพอตลอดเวลา
• วิจัยผู้ขายที่มีศักยภาพ เปรียบเทียบและประเมินข้อเสนอจากซัพพลายเออร์
• ดูแลตรวจสอบใช้งานเครื่องใช้สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็น
• เตรียมเอกสารประกอบการขอวีซ่า ใบอนุญาตทำงาน และงาน HR บางส่วน
• ดูแลการรักษาความลับและความปลอดภัยของเอกสารและระบบการจัดเก็บเอกสาร
• ประสานงานกับทุกทีม
• สนับสนุนงานอื่นๆ หากมีการร้องขอจากทีมงาน

Qualifications:
• Thai national, Female, age 26-30 Years Old
• Bachelor’s Degree in Faculty of Business Administration or any related field.
• Experience 3-5 years in purchase , administrator or HR
• Computer skill in Microsoft office (Excel,Word,Powerpoint,etc.)
• Able to communicate in English

Salary total is 20,000-35,000 baht.
Benefits:
-Social Security,
– Provident Fund,
-Transportation Allowance,
-Group insurance, etc.

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed