รับสมัครพนักงานตำแหน่ง QC-QA


ประเภทธุรกิจ 【MFG】Automobile/Transport Plane
ตําแหน่ง QA-QC
เงินเดือน 20000-40000
สถานที่ทํางาน Chonburi

Detail

Job discription -Handling of quality issues -Check and recall problematic items, visit suppliers to investigate the cause, conduct inspections and prepare reports. -Visit suppliers mainly in Ayutthaya, Chonburi and Rayong, etc. 2~3 days a week. Report to and support Japanese managers. -Communicating with other countries on quality issues.


คุณสมบัติ เพศหญิง

อายุ 24-32

ภาษา English: Business level can communicate with Japanese, write & read document, make report, contact oversea branch


Required experience & skill
more than 3 years related QA/QC experience in automotive mamufacturing company,
Has culculation skill, PC skill.
Chracter: Bright, flexible, teamwork person.
Preferred experience & skill
experience of quality inspection and audit
can read drawing.
Gender・Age・Education
female, 25-32yo
Language 
English: Business level(can communicate with Japanese, write & read document, make report, contact oversea branch) –> interview will be done in English

For more information please contact Phorntida

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed