รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Sale Engineer


ประเภทธุรกิจ 【TRD】Machinery
ตําแหน่ง SALE ENGINEER
เงินเดือน 20,000-60,000
สถานที่ทํางาน Bangkok (Ladkrabang)

Detail

Sales engineer senior or manager Visit new customers & manage sales team


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 23-30

ภาษา English - Intermediate

Allowance … Commuting allowance 2,500 Baht / month
Welfare welfare · · · Social Security
Cars · · · Company car payment (not commuting)
Mobile phone · · · Payment (not smartphone, call only)
Personal computer · · · Laptop computer payment
Bonus · · · 1.5 months (results of last year, increased due to company’s performance)
Holidays … as stipulated by law
Vacation … as stipulated by law
Saturdays and Sundays … Non-working day (due to user’s convenience, etc.)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ สุพรรษา

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed