รับสมัครงานตำแหน่ง – HR&GA (Senior)Department Manager


ประเภทธุรกิจ Electronic Components
ตําแหน่ง HR&GA (Senior)Department Manager
เงินเดือน 40,000-90,000
สถานที่ทํางาน AYUTTHAYA ( ROJANA INDUSTRIAL PARK)

Detail

 Reports To The HR&GA Department Manager will report to General Manager of Administrative Division  Job Overview As the person in charge of the personnel and general affairs department, he has the following four roles, executes management, maximizes the output of the organization, and contributes to the business. ・ Participation and execution of management strategy ・ Institutional design and operation ・ Operation ・ Human resources development, organizational development  Responsibilities and Duties General personnel and general affairs duties and the duties of the person in charge. >Human resources: -Personnel management including recruitment / skill development -Maintain personnel system with maintenance and reconstruction -Attendance and labor management and attendance / payroll system management -Payroll, social insurance management, social insurance payments -Development and execution of employee education plans -Managing the Provident Fund as a company representative -Internal deployment of reports and instructions to the TDK Global Personnel and Ethics Committee -Operating the welfare committee as a company representative and coordinating with employees >General Affairs: -Management, construction and maintenance of company regulations -Company common welfare facility, equipment and service management -Responsible for contact and negotiation with related government agencies (especially Labor Bureau, Or-Bor-Tor) -Manage employee buses, company car rentals, negotiate with service companies -Land and building tax management, facility security management, management of common department facilities -Participation in internal control management >Others: -Sharing of economic indicators and data released by government agencies -Business improvement, implementation of reforms -Corresponding to the president's special mission


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 45-60

ภาษา English and Japanese

 Qualifications
(Education level/Experience/Specific skills/Personal characteristics/Certifications/Licenses/Physical abilities)
・ Bachelor degree or higher
・ Has a high understanding of the Labor Protection Law, Company regulation, Foreign Business Law, and Factory Law. (can interpret the law and give guidance to subordinates)
・ Have basic PC skills (Word, Excel, Power Point, e-mail).
・ Has high communication skills. (It would be better if you could have daily conversations in business English and Japanese)
・ Able to think logically.
・ Has problem-solving ability.
・ Responsible and calm.
・ Experience in personnel and general affairs at two or more in different companies.
・ At least one company has more than 3 years of experience as a personnel and general affairs manager.
・ Has experience in managing Provident Funds.

 Desirable ability and experiences
・ Experience in managing personnel and general affairs at a Japanese company.
・ IT-related work experience (experience in introducing attendance / payroll system, experience in operating telework)
・ Experience in negotiations with governments and government agencies. (Shops & Establishment, etc.)
・ Experience in restructuring organization

สวัสดิการต่างๆ
1.ค่าครองชีพ 700 บาท/เดือน
2.ค่าเบี้ยขยัน 700,800,900 บาท/เดือน
3.ค่ารักษาพยาบาล 10,000 บาท/ปี สะสมได้ไม่เกิน 20,000 บาท/ปี (ใช้ได้หลังครบทดลองงาน 120 วัน)
4.มีประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม 200,000 บาท/ปี
5.ประกันชีวิตกลุ่ม 10,000 บาท/ปี
6.มีเงินช่วยเหลืองานแต่งงาน 2,000 บาท ( กรณีจดทะเบียนสมรส และต้องผ่านทดลองงาน )
7.ทำงานจันทร์-ศุกร์ (หยุดเสาร์ – อาทิตย์)
8.มีสวัสดิการลาต่างๆ
9.มีสวัสดิการค่ารถวันหยุด
10.ค่าตำแหน่ง (ตามตกลง)

สอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ พรธิดา

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed