รับสมัครงานตำแหน่ง — General Manager


ประเภทธุรกิจ Japanese car maintenance & dealer (Mitsubishi Group)
ตําแหน่ง General Manager
เงินเดือน 70,000-100,000THB
สถานที่ทํางาน Bangkok - Rama2

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 35-45

ภาษา Good command in Japanese

Japanese car maintenance & dealer (Mitsubishi Group)
Working location : Rama 2 Rd. – Bangkok
Work hour: 8:30-17:30
Sunday holidays Work: Mon-Sat

Position: General Manager
Job Description:
・ Comprehensive management of Mitsubishi authorized dealers
(In charge of the management headquarters/ new car sales department/ maintenance department/ BP[Body repair/ Painting] business divisions)
・ Performance / financial reporting to headquarters, budget preparation
・ PL / BS, cash flow management
・ Summary of consolidated financial statements of Southeastern Division subsidiaries
・ Employee management (including recruitment and salary)

Qualification :
・Working experience in Japan more than 5-10 years or worked in Japanese firm 5-10 years
・Japanese: Business level or N2 level
・Age:Around 35-40 years-old

SALARY: 70,000 – 100,000

Benefits:
– Social Ins
– TRANSPORTATION

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed