พนักงานบัญชีและการเงิน / ประจำโรงงานนิคมฯ บางปู สมุทรปราการ (มีรถรับส่ง)


ประเภทธุรกิจ [Manufacturing] Textile/ Garment
ตําแหน่ง Accouting & Finance
เงินเดือน 25000-40000
สถานที่ทํางาน Samutprakarn (Bangpoo)

Detail

-ควบคุมเกี่ยวกับ เงินสด (Petty Cash) ที่โรงงาน -เตรียมเอกสารรายวันจ่ายเงินสด พร้อมบันทึกบัญชี โดยแยกค่าใช้จ่ายตาม Cost Center / Profit Center -รับเงินค่าขายเศษซาก เตรียมออกเอกสาร Receipt Voucher รายวันรับ บันทึกข้อมูลในระบบ SAP และนำเงินที่ได้ฝากธนาคาร -ทำรายงานสรุปการรับ-จ่ายเงิน ของโรงงานพร้อมทำเช็คเบิกเงินสด -สรุปยอดภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด.53 ทำเช็คและนำส่งสรรพากรทุกเดือน และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย - ทำประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อทำเรื่องเบิกเงินของโรงงาน -ทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของบัญชีโรงงานกับยอดคงเหลือในบัญชีของบริษัทฯ -ทำรายงานการทำลายของเสียจากกระบวนการผลิตและวัตถุดิบที่เสื่อมคุณภาพ ล้าสมัยและอะไหล่ที่ยกเลิกการใช้งาน นำส่งกรมสรรพากร และ ติดป้าย วัน เวลา ที่จะขายและทำลาย -บันทึกการตัดค่าใช้จ่าย Prepaid ในส่วนของโรงงาน


คุณสมบัติ เพศหญิง

อายุ 25-38

ภาษา English: Average to good


มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
สามารถใช้ SAP ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
-Bonus
-ประกันสังคม
-ค่ารักษาพยาบาล
-Provident Fund
-ท่องเที่ยวประจำปี
-ชุดUniform
-งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
-ค่าเล่าเรียนบุตร
-พักร้อนตามอายุงาน
-ค่าเดินทางไปอบรมสัมนา
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-ทำงาน จันทร์ – ศุกร์

รถรับส่ง (สมุทรปราการ)
-คลองด่าน
-สำโรง
-แยกบางนา
-หนามแดง
-ศรีนครินทร์
-เทพารักษ์
สอบถามเพิ่มเติมรบกวนติดต่อ ณัชชา ณัชชา 0870690888, หรือส่ง resume มาที่ natcha@personnelconsultant.co.th

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed