รับสมัครงานตำแหน่ง: Warehouse Supervisor มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า 1-3 ปี ประจำที่ศรีราชา จังหวัดชลบุรี


ประเภทธุรกิจ Logistic-Warehouse
ตําแหน่ง Warehouse Supervisor
เงินเดือน 20,000-25,000
สถานที่ทํางาน ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย

อายุ 35 - 40 years old

ภาษา English / Intermediate


Requirements:
1.เพศชาย อายุ 35 -40 ปี
2.วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาคลังสินค้า / โลจิสติกส์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์ในการบริหารด้านคลังสินค้า 1-3 ปี
4.สามารถทำงานได้หลายอย่างพร้อมกัน, ทำงานอยู่ภายใต้ความกดดันได้อย่างอิสระ
5.มีทักษะในการสื่อสารระหว่างบุคคล การตัดสินใจและการแก้ปัญหาได้
6.ความคิดเชิงกลยุทธ์และเชิงบวก
7.มีความรู้ด้านการพูด / การเขียนภาษาอังกฤษ และใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

Responsibilities:
1.รับผิดชอบงานด้านคลังสินค้า
2.บริหารจัดการและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของคลังสินค้าและการส่งมอบให้กับลูกค้า
3.ตอบสนองต่อข้อเสนอแนะของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
4.บริหารจัดการและฝึกอบรมพนักงานคลังสินค้าให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนก
5.ออกแบบรูปแบบคลังสินค้าและการจำแนกประเภทของคลังสินค้าและใช้พื้นที่คลังสินค้าได้อย่างเต็มที่ในแต่ละพื้นที่
6.ดำเนินการตามเงื่อนไขความปลอดภัยและระเบียบวินัยในคลังสินค้าได้อย่างชัดเจน
7.บริหารจัดการ ควบคุมการทำงานของพนักงาน

Working Hours : 8.30-17.00
Working day : Monday – Saturday(Every Other Week)

Allowance
– Lunch Box allowance
– Position allowance
– Telephone allowance
– Medical Expenses
– Group Insurance
– SSO & Provident Fund

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคุณ: Kanokporn เบอร์โทรติดต่อ: 098-1024762

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed