รับสมัครงาน ตำแหน่ง HR Supervisor ประจำออฟฟิศแถว BTS ชิดลม


ประเภทธุรกิจ Trading Electronic Components
ตําแหน่ง HR Supervisor
เงินเดือน 25,000-40,000
สถานที่ทํางาน BTS ชิดลม

Detail

-รับผิดชอบงาน สรรหาและคัดเลือกพนักงาน รวมทั้งจัดให้มีการสัมภาษณ์และว่าจ้างพนักงาน -ดูแลและรับผิดชอบในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานและจัดฝึกอบรมด้านต่างๆให้กับพนักงาน -รับผิดชอบระบบบันทึกเวลา ค่าจ้าง รวมทั้งจัดทำเงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน ประกันสังคม ภาษี ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และเบิกค่ารักษาพยาบาล -รับผิดชอบงานธุรการ สัญญาจ้างหน่วยงานราชการขอใบอนุญาต วีซ่า ใบอนุญาตทำงาน แจ้งถิ่นที่อยู่ และรายงาน 90 วัน -โครงการอื่น ๆ ถ้าได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ เพศหญิง

อายุ 26-35ปี

ภาษา English


สถานที่ปฏิบัติงาน : ออฟฟิศแถว BTS ชิดลม
เงินเดือน(บาท) : 25,000 – 40,000 บาท
วันและเวลาทำงาน : วันจันทร์-วันศุกร์ 08:00 – 17:00น.

หน้าที่ความรับผิดชอบ
-ให้คำแนะนำแก่พนักงานเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัท และความจำเป็นในการปฏิบัติตาม
-รับผิดชอบงาน สรรหาและคัดเลือกพนักงาน รวมทั้งจัดให้มีการสัมภาษณ์และว่าจ้างพนักงาน
-ดูแลและรับผิดชอบในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานและจัดฝึกอบรมด้านต่างๆให้กับพนักงาน
-รับผิดชอบระบบบันทึกเวลา ค่าจ้าง รวมทั้งจัดทำเงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน ประกันสังคม ภาษี ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และเบิกค่ารักษาพยาบาล
-รับผิดชอบงานกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหา
-รับผิดชอบงานธุรการ สัญญาจ้างหน่วยงานราชการขอใบอนุญาต วีซ่า ใบอนุญาตทำงาน แจ้งถิ่นที่อยู่ และรายงาน 90 วัน
-โครงการอื่น ๆ ถ้าได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
– เพศ หญิง
– อายุ 27 – 35ปี
– วุฒิปริญญาตรี สาขาทรัพยากรบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ด้าน HR อย่างน้อย 3-5 ปี
– มีประสบการณ์ HR&GA; อย่างน้อย 3 ปี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี และสามารถใช้โปรแกรม Tiger soft ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
– มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานไทยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานไทยและงาน HR&GA;
– โปรแกรม Payroll Tiger พูดภาษาอังกฤษได้ดี

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
ชื่อผู้ติดต่อ : เบญจมินทร์ (มิ้นท์)
เบอร์ผู้ติดต่อ : 085-2357000
อีเมล : benjamin@personnelconsultant.co.th