Image Localization Design


ประเภทธุรกิจ Game
ตําแหน่ง Image Localization Design
เงินเดือน 18,000-25,000
สถานที่ทํางาน BKK Central

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 25-35

ภาษา

รายละเอียดงาน
– จัดการคําแปลประกอบภาพการ์ตูน รีทัชตกแต่งภาพและตัวอักษร ด้วยโปรแกรม Photoshop ตามรายละเอียดที่ได้รับมอบหมาย
– ปรับและแก้ไขงานให้สามารถเผยแพร่ได้อย่างถูกต้องตามคําแนะนําของบรรณาธิการ
– ติดตามและประสานงานกับนักแปลและบรรณาธิการให้งานเสร็จตามกําหนดการที่ระบุไว้
– ตรวจสอบข้อมูล จัดระเบียบไฟล์ และสํารองข้อมูลให้เป็นระเบียบถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์อยู่เสมอ
– งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าทีม

คุณสมบัติผู้สมัคร
– ไม่จํากัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
– วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี ขึ้นไป ไม่จํากัดสาขา
– มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Photoshop ได้เป็นอย่างดี
– มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office เบื้องต้น
– มีความสามารถในการสื่อสาร
– สามารถบริหารเวลาและทํางานภายใต้ความกดดันเรื่องเวลาการส่งมอบงานและคุณภาพของงานได้เป็นอย่างดี
– หากมีประสบการณ์เคยทํางานตกแต่งภาพและตัวอักษรด้านการ์ตูนมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการพนักงานประจํา
– ประกันสังคม
– ประกันภัยกลุ่ม (ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันสุขภาพ)
– สิทธิเบิกค่าทันตกรรม
– ส่วนลดเบี้ยประกันสุขภาพสําหรับคู่สมรสและบุตร พร้อมสิทธิเบิกค่าทันตกรรมสําหรับคู่สมรสและบุตรทีทําประกันสุขภาพ
– เบี้ยเลี้ยงค่าอาหารกลางวันหรือค่าเดินทาง
– วันลาพักร้อนปีละ 12-20 วัน
– สิทธิการลาสมรส
– สิทธิการลาคลอดบุตร (สําหรับพนักงานหญิง) หรือลาไปวันคลอดบุตร (สําหรับพนักงานชาย)
– สิทธิการลาเพื่อไว้อาลัยสําหรับบุคคลในครอบครัว
– เงินช่วยเหลือหรือของขวัญในกรณีต่างๆ เช่น แต่งงาน, คลอดบุตร, นอนโรงพยาบาล, ฌาปนกิจศพ

***********************************************************

สนใจลงทะเบียนสมัครงาน ฟรี!!
https://www.personnelconsultant.co.th/register_jobseeker-th

หรือส่งเรซูเม่ (ภาษาอังกฤษ)
kanokporn@personnelconsultant.co.th / jobs@personnelconsultant.co.th

#หางาน
#หางานบริษัทญี่ปุ่น
#หางานฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
#จัดหางานเพอร์ซันแนลคอนซัลแตนท์
#personnelconsultant

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed