เลขานุการและล่ามญี่ปุ่น


ประเภทธุรกิจ Chemical
ตําแหน่ง เลขานุการและล่ามญี่ปุ่น
เงินเดือน 20,000-30,000
สถานที่ทํางาน Rayong

Detail


คุณสมบัติ เพศหญิง

อายุ 22-30

ภาษา English / Japanese (Intermediate level)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
– ดูแล ติดตาม และแปลภาษาในการสื่อสารการดำเนินการของคนญี่ปุ่น
– ดูแลการนัดหมาย บันทึกตารางประชุม การจัดตารางเวลาผู้บริหารและการแจ้งเตือนต่างๆ
– ปฏิบัติงานสนับสนุนทั่วไปแก่ผู้บริหาร และทีมขายต่างประเทศ เช่น การประสานงานจอง ตั๋วเครื่องบิน/ที่พัก การขอวีซ่าการเดินทาง การจองรถ เป็นต้น
– ดูแลการรับรองลูกค้า/คู่ค้า เช่น การประสานงานจองตั๋วเครื่องบิน/ที่พัก การจองรถรับรอง การจองร้านอาหาร และการเตรียมของขวัญ/ของฝาก
– ดูแลการเชิญประชุม ประสานงานการจองห้องประชุม การเตรียมกำหนดการประชุม เอกสารประกอบการประชุม หรือข้อมูลที่จำเป็น กรณีการประชุมจัดขึ้นโดยผู้บังคับบัญชา
– ร่างจดหมายรายงานและเอกสารอื่นๆ
– ตรวจสอบอีเมล์ และแจ้งเตือนอีเมล์ต่างๆประจำวัน
– ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารรับเข้าเบื้องต้น
– จัดทำแฟ้มระเบียบเอกสาร และเก็บเอกสาร
– โทรศัพท์/อีเมล์ติดต่อนัดหมายต่างๆให้ผู้บังคับบัญชา
– จัดเตรียมรายชื่อลูกค้า/คู่ค้า และจัดส่งการ์ด และของขวัญเนื่องในโอกาสต่างๆ
– ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายได้

คุณสมบัติผู้สมัคร
– ปริญญาตรีทุกสาขา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ ในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี
– สามารถจดรายงานการประชุมได้
– สามารถใช้โปรแกรม MS Office (Word, Excel, Power Point),Outlook ได้ดี
– บุคลิกภาพดี มีทักษะการสื่อสาร และการนำเสนอข้อมูล
– สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีปฏิสัมพันธ์ และประสานงานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอก
– มีทักษะในการฟัง จับประเด็น และจดจำรายละเอียดต่างๆได้ดี
– ทำงานรวดเร็ว มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และมีความคิดสร้างสรรค์
– ขยัน อดทน ทำงานใต้ภาวะกดดันได้
– สื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่นได้ N3 ขึ้นไป
– มีบุคคลค้ำประกัน

***********************************************************

สนใจลงทะเบียนสมัครงาน ฟรี!!
https://www.personnelconsultant.co.th/register_jobseeker-th

หรือรบกวนส่งเรซูเม่ (ภาษาอังกฤษ) มาที่
kanokporn@personnelconsultant.co.th / jobs@personnelconsultant.co.th

#หางาน
#หางานบริษัทญี่ปุ่น
#หางานฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
#จัดหางานเพอร์ซันแนลคอนซัลแตนท์
#personnelconsultant

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed