เซลล์-เซลล์ เอ็นจิเนียร์/อโศก/ติดต่อกมลทิพย์ 087-0425777

2014.03.14ประเภทธุรกิจ TRADING - EIECTRONIC COMPONENTS (SEMI CON)
ตําแหน่ง SALES & SALES ENGINEER
เงินเดือน 15,000-30,000
สถานที่ทํางาน อาคารบีบี ทาวเวอร์

Detail

-ติดต่อบริษัทลูกค้า -บริหารงานขาย

 • คุณสมบัติเพศชาย
 • อายุ23-28
 • ภาษาอังกฤษและไทย

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed   ?????????????-????? ????????????
  -??????????????????????????????????????????????????????
  -????????????????? ???????????-????? (8.00-17.00 ?.)

  ?????????
  -??????
  -??????????? 23-28 ??
  -????????????????????????????????????????? ????????????
  -???????????????????????????????????
  -???????????????????????

  ??????????????????????????? ???????? 087-0425777
  ???????????????????????????? kamonthip@personnelconsultant.co.th

  ?????????????? ??????????? ???????????? ??????????? ?????