รับสมัคร ด่วน!! — CIVIL ENGINEER — Leader Supervisor Level (ระดับสามัญวิศวกร)

2017.06.23ประเภทธุรกิจ CONSTRUCTION & ARCHITECTER
ตําแหน่ง CIVIL ENGINEER (สามัญวิศวกรโยธา)
เงินเดือน 30000-70000(N/A)
สถานที่ทํางาน BANGKOK

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 28-35

ภาษา GOOD IN ENGLISH

บริษัทญี่ปุ่นด้านออกแบบสถาปัตยกรรม งานก่อสร้างมีชื่อจากประเทศญีปุ่่น เปิดรับตำแหน่ง วิศวกรโยธา ดังนี้

1.เพศชายหรือหญิง สัญชาติไทยอายุ 28-35 ปี
2.การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
3.มีประสบการณ์ทำงานวิศวกรโยธา วิศวกรไซต์หรือที่เกี่ยวข้อง 5-10 ปี
4.สื่อสารภาษาอังกฤษได้
5. *** มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกร ระดับสามัญ ***
6.เงินเดือน สูงสุด 700000 บาท พิจารณาตามประสบการณ์

สนใจสอบถามโทร 081-8680461 / 02-2608454
E-mail : jobs@personnelconsultant.co.th

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed