เปิดรับสมัคร — Mechanical & Design Engineer — Basic Japanese speaking (** เทรนนิ่งงานประเทศญี่ปุ่น**)

2017.08.09ประเภทธุรกิจ Machine & Automation Design
ตําแหน่ง Mechanical & Design Engineer (Training JAPAN)
เงินเดือน 18000-35000
สถานที่ทํางาน BKK & Japan

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 21-30

ภาษา 1. Good command in English 2. Basic in Japanese

Design Engineer & Mechanical Engineer — (Training in JAPAN)

ตำแหน่งงาน สำหรับน้องๆจบใหม่หรือผู้มีประสบการณ์ ที่สนใจงานด้านออกแบบเครื่องจักร ออโตเมชั่นหรือออกแบบงานทางด้านวิศวกรรม
** มีเทรนนิ่งประเทศญี่ปุ่น ** ท่านใดสนใจรายละเอียด ดังนี้

1.เพศชายหรือหญิง อายุ 21-30 ปี
2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล /ไฟฟ้า /แมคาทรอนิกส์ /การผลิต /อุตสาหการ)
3.จบใหม่หรือประสบการณ์ ออกแบบวิศวกรรมหรือที่เกี่ยวข้อง 0-1 ปีขึ้นไป
4.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นได้ (ภาษาญี่ปุ่นหากมีระดับ พิจารณาเป็นพิเศษ)
5.สามารถใช้โปรแกรมงานออกแบบได้ เช่น Auto Cad , Solid work , Catia เป็นต้น
6.สามารถทำงานประจำที่ ประเทศญี่ปุ่นได้ (ประมาณ 1-3 ปี)
บริษัทญี่ปุ่นธุรกิจออกแบบเครื่องจักร ออโตเมชั่น ออฟฟิศ ใกล้ใต้ดิน สุทธิสาร กทม.

หากท่านใดสนใจ สอบถามเพิ่มเติม โทร 081-8680461 / 02-2608454
E-mail : jobs@personnelconsultant.co.th
———————————————-