*** รับสมัครงานตำแหน่ง — Food Processor and Product Planning — อาหารญี่ปุ่น ***

2018.05.08ประเภทธุรกิจ IMPORT JAPAN FOODS
ตําแหน่ง PRODUCT PLANNING / FOOD PROCESSOR
เงินเดือน MAX 50000
สถานที่ทํางาน THONGLOR - BKK

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 25-40

ภาษา GOOD COMMAND IN ENGLISH


บริษัทญี่ปุ่นนำเข้าอาหารและธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น
สถานที่ทำงาน ทองหล่อ – กทม. ต้องการรับพนักงานด้านสินค้าเกี่ยวกับอาหาร โดยเฉพาะอาหารญีปุ่น 2 ตำแหน่ง คือ

PRODUCT PLANNING
– ชายหรือหญิงก็ได้ อายุ 28-40 ปี
– การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาใดก็ได้
– มีประสบการณ์ตรงด้านจัดซื้อ อาหาร วัตถุดิบต่างๆ 2-3 ปีขึ้นไป (หากเป็นอาหารญี่ปุ่นพิจารณาพิเศษ)
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
– เงินเดือน สูงสุด 50,000 บาท พิจารณาตามประสบการณ์

FOOD PROCESSOR
– ชายหรือหญิงก็ได้ อายุ 25-40 ปี
– การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาใดก็ได้
– มีประสบการณ์ตรง R&D อาหาร หรือ คิดสูตรอาหาร อย่างน้อย 2-3 ปีขึ้นไป (หากเป็นอาหารญี่ปุ่นพิจารณาพิเศษ)
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
– เงินเดือน สูงสุด 50,000 บาท พิจารณาตามประสบการณ์

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed