** เปิดรับตำแหน่ง — MARKETING — บ.ยางรถยนต์รายใหญ่ ***

2018.07.10ประเภทธุรกิจ JAPANESE TIRE & RUBBER
ตําแหน่ง MARKETING STAFF
เงินเดือน 18000-30000
สถานที่ทํางาน BKK (RAJTHEVI)

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 23-33

ภาษา GOOD COMMAND IN ENGLISH.


MARKETING
– ชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 23-33 ปี
– การศึกษาปริญญาตรีหรือโทขึ้นไป สาขาการตลาด บริหารธุรกิจหรืออื่นๆ
– มีประสบการณ์ตรงการตลาด ฝ่ายเซลส์ หรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1-2 ปี
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
– เงินเดือน 20000-30000 บาท พิจารณาตามประสบการณ์

บริษัทผลิตและจำหน่ายยางรถยนต์ชื่อดังของญี่ปุ่น
สถานที่ทำงาน ราชเทวี – กทม.