** รับสมัครงานตำแหน่ง — CAD ENGINEER (REVIT PROGRAM) — บริษัทสร้างอาคาร **

2018.08.01ประเภทธุรกิจ CONSTRUCTION & BUILDING
ตําแหน่ง CAD ENGINEERING (REVIT PROGRAM)
เงินเดือน 20000-30000
สถานที่ทํางาน BKK-BANGNA

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 23-35

ภาษา FAIR IN ENGLISH


CAD ENGINEER (REVIT PROGRAM)
– ชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
– การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า เครื่องกล แมคาทรอนิกส์
– มีประสบการณ์เขียนแบบอาคาร งานสถาปัตยกรรมหรือทีเกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป
– สามารถใช้โปรแกรม REVIT , AUTO CAD 2D-3D ได้ดี
– ไม่จำเป็นต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้
– เงินเดือน 20,000 – 30,000 บาท

บริษัทด้านก่อสร้างและอาคาร
สถานที่ทำงาน บางนา- กทม.

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed