เปิดรับ — Customer Service Japanese Skills

2019.04.29ประเภทธุรกิจ Japanese Hotel Service
ตําแหน่ง Customer Service Japanese
เงินเดือน 40000-70000(N/A)
สถานที่ทํางาน Bangkok (Training Japan)

Detail

- Customer service to tourist - Coordinate with tourist , hotel or other agency - Reserve for hotel, rooms etc. ** This position is work & train in Japan **


คุณสมบัติ เพศหญิง

อายุ 22-30

ภาษา Good communicate in Japanese (N1-N2)

Customer Service Japanese
1.Female (Male) age not over 30 years old
2.Bachelor’s Degree in Japanese, Hotel or any fields
3.Have experience in customer service , Japanese coordinator or relate at least 1 year
4.Good communicate in Japanese skill (N1-N2)
5.Can work or train at Japan
6.Salary 50000-70000 depend on experience

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed