เปิดรับตำแหน่ง — HR & Admin (Japanese Speaking)

2019.06.13ประเภทธุรกิจ Law - Legal Consultant
ตําแหน่ง HR & Admin
เงินเดือน 30000-60000
สถานที่ทํางาน BKK (ASOK)

Detail

Job description -Recruitment -Make company rule, policy -Take care office staff as HR -Payroll, manege staff attendance -Book flight, Golf place for JP staff -General documents tasks


คุณสมบัติ เพศหญิง

อายุ 30-40

ภาษา Good Command in English & Japanese

1.Female only , age 30-40 years old

2.Bachelor’s degree in any field

3.Have experience in HR , Recruitment , GA jobs or relate 2-3 years up

4.Can communicate in English & Japanese

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed