เปิดรับ — HR Recruit Specialist — บ.ประกันภัยญี่ปุ่น

2019.06.21ประเภทธุรกิจ Japan Insurance
ตําแหน่ง HR Recruit Specialist
เงินเดือน 20000-40000
สถานที่ทํางาน BKK - SILOM

Detail

Roles & Responsibilities 1.Responsible for the recruitment and selection process in order to support the company and ensure all vacancies are filled with the suitable candidates within a timely manner. 2.Work with hiring managers for job specification, candidate's qualification, experience, education and characteristics. 3.Plan and prepare assessment tools for the selection process. 4.Deal with recruitment agencies and work condition agreement for serves business unit and conduct other special project for more channel recruitment.


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 23-30

ภาษา Good in English


HR Recruit Specialist
– Male / Female Age not over 30 years old
– B.A. Human Resources Management, Industrial Psychology, Business Administration or related field.
– Minimum 1 year full-cycle recruiting experience or HR function
– Good communication in English

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed