เปิดรับตำแหน่ง—ประสานงานขายต่างประเทศ 1 อัตรา

2019.06.27ประเภทธุรกิจ Accessories Export
ตําแหน่ง Sales Coordinator Export
เงินเดือน 25000-35000
สถานที่ทํางาน BKK - Rama3

Detail

Job -Import & Export -Coordinate oversea's distributor -Documentation -Make Trading documents -Delivery control, PO from/to THAI domestic supplier & Europe


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 26-35

ภาษา Good command in English

Sales Coordinator Export

– Male or Female , age 26 years old up
– Bachelor’s degree in any field
– Experience in export or relate 2-3 years up
– Good command in English

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed