เปิดรับ — Admin & Account (N3)

2019.06.27ประเภทธุรกิจ Gas & Energy
ตําแหน่ง Admin & Account
เงินเดือน 20000-30000
สถานที่ทํางาน BKK - Pathumwan

Detail

- Support for visa and work permit arrangements - ADMIN general operations - Account support (such as book preparation, data entry such as data entry)


คุณสมบัติ เพศหญิง

อายุ 21-25

ภาษา Good command in Japanese (N3) & English

เปิดรับ — Admin & Account (N3) 1 อัตรา

– Female only , age 21-25 years old
– Bachelor’s degree in any field
– Welcome new graduate or experience 0-1 years
– Good command in Japanese (N3) and English
– Salary ~ 30000 baht

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed