เปิดรับ — Lawyer (Japanese skills) 1 อัตรา

2019.06.28ประเภทธุรกิจ Legal Consultant (Japan)
ตําแหน่ง Lawyer (Japanese Speaking)
เงินเดือน 30000-60000
สถานที่ทํางาน BKK - Asok

Detail

Job -Make & check about law in any agreements, contract -Deal with M&A's law -Agent negotiation -Law of Labor


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 27-35

ภาษา Good command in Japanese & English


เปิดรับ — Lawyer (Japanese skills) 1 อัตรา
Qualification
-Male/Female 27-35 years old
-Graduate Bachelor’s degree in Law
‐Exp. over 3 YEARS in law office (JP or Foreign office)
-HAVE LAWYER LICENCE
-Good command in Japanese (N3 is better)
-Salary 30,000 – 60,000 THB

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed