รับสมัคร Sales Executive

2019.08.07ประเภทธุรกิจ Trading- Electronics parts
ตําแหน่ง Sale Executive
เงินเดือน 20,000-25,000
สถานที่ทํางาน BKK-เพลินจิต

Detail


คุณสมบัติ เพศหญิง

อายุ 25-35

ภาษา สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี


รับสมัคร Sales Executive 1 อัตรา

คุณสมบัติ
– เพศหญิงเท่านั้น
– อายุ 25-35 ปี
– การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
– ประสบการณ์การทำงานด้านงานขาย 1-2 ปี
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
– มีรถยนต์ส่วนตัว

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed