ผู้จัดการร้าน / ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน / พนักงานประจำร้าน

2019.08.22ประเภทธุรกิจ retail business
ตําแหน่ง ผู้จัดการร้าน / ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน / พนักงานประจำร้าน
เงินเดือน not over 20,000
สถานที่ทํางาน กรุงเทพมหานคร (ทุกเขต)

Detail

บริหารจัดการร้านโดยรวมซึ่งประกอบด้วยการบริหารงานขาย ขำย ผลิตภัณฑ์และดูแลพนักงานในร้าน


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ ไม่เกิน 35

ภาษา ไทย / อังกฤษ (พื้นฐาน)

สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร (ทุกเขต)
ภาษาที่ใช้ : ไทย / อังกฤษ
อื่นๆ : สามารถทำงานล่วงเวลาได้ / งานกะ
เงินเดือน :ไม่เกิน 20,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed