รับสมัคร — เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (Finance Officer)

2019.10.01ประเภทธุรกิจ Japanese Trading
ตําแหน่ง Finance Officer
เงินเดือน 18000-25000
สถานที่ทํางาน BKK - PLOENJIT

Detail

Financial Officer (Urgenly) - Female / Male Age 23-28 years old - Bachelor degree in Finance and Accounting , Econonmics - Good command in English - 1-2 year experience in financial or trade finance is prefer ------------------------------------------- Job summary : Handling all related documents for payment and collection.


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 23-28

ภาษา Good Command in English

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed