เปิดรับตำแหน่งงาน — FINANCE & MARKETING (JAPANESE SKILL)

2019.10.01ประเภทธุรกิจ Japanese Investment & Finance
ตําแหน่ง Finance & Marketing
เงินเดือน 30000-50000
สถานที่ทํางาน BKK - Rajdamri

Detail

---JOB DESCRIPTION--- - Engages in superior customer service in Japanese/English - Demonstrates financial products and financial services - Creates information and presentations to business partners, clients, and investors in Japanese/English - Together with management, sets marketing , develops marketing strategies - To meet marketing team goals,analyses trends and other information that can potentially improve marketing and performance for fund-raising from domestic and foreign investors - Creates and presents regular marketing reports or business memos for managers and executives in Japanese/English - Analyze financial statements by using accounting knowledge - Make a financial model,review investment analysis and evaluate credit risks - Calculate investment returns and risks by running a financial model


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 23-35

ภาษา Good command in Japanese & English (Business level)

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed